ชาอาร์ทิโชกกับไขมันพอกตับ

เมื่อเร็วๆ นี้มีผลวิจัยการศึกษาทางคลินิกเรื่องผลของการดื่มชาอาร์ทิโชก (Artichoke tea) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ไ...

อ่านต่อ

ทางเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ในขณะที่เราพยายามรักษาสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดี แล้วเครื่องดื่มล่ะ เราก็ไม่ควรละเลยไม่ใส่ใจ ปัจจุบันม...

อ่านต่อ