ชาอาร์ทิโชกกับไขมันพอกตับ

เมื่อเร็วๆ นี้มีผลวิจัยการศึกษาทางคลินิกเรื่องผลของการดื่มชาอาร์ทิโชก (Artichoke tea) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ไ...

อ่านต่อ