บล็อก

ชาอาร์ทิโชกกับไขมันพอกตับ

เมื่อเร็วๆ นี้มีผลวิจัยการศึกษาทางคลินิกเรื่องผลของการดื่มชาอาร์ทิโชก (Artichoke tea) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) จำนวน 70 ราย โดยให้ผู้ป่วยนำชาที่ทำจากใบอาร์ทิโชก ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มาชงในน้ำต้มเดือด ดื่มทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 45 วัน

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระดับความรุนแรงของโรคไขมันพอกตับ ค่าเอนไซม์ตับดีขึ้นโดยวัด Alanine Aminotransferase (ALT) และ Aspartate Aminotransferase (AST) มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งค่าคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดของผู้ป่วยก็ลงลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน ในขณะที่ค่าน้ำตาลในเลือด (blood sugar) และค่าไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

การศึกษาสรุปว่าการดื่มชาทำจากใบอาร์ทิโชก (artichoke tea) ช่วยผู้ป่วยไขมันพอกตับให้ตับมีอาการที่ดีขึ้น การทำงานของตับดีขึ้น และไม่เกิดอาการข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนใดๆ จากชาอาร์ทิโชก ดังนั้นจึงอาจแนะนำให้ใช้อาร์ทิโชก (artichoke) เป็นเหมือนสมุนไพรเสริมในผู้ป่วยกลุ่มนี้

………………………

อ้างอิงงานวิจัยจาก Arak University of Medical Sciences ประเทศอิหร่าน ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Complementary Medicine Journal ปี ค.ศ. 2020

Kalvandi R, Rajabi M, Kahramfar Z, Cheleh TC, Investigation of the Effect of Artichoke (Cynara Scolymus L.) on Characteristics of the Fatty Liver, Complementary Medicine Journal. 2020; 10(2): 134-147.