บล็อก

Cynar : จากเมล็ดชามาสู่ถ้วยชา

Cynar : จากเมล็ดชามาสู่ถ้วยชา

   ต้นกำเนิดของชา Cynar เริ่มจากเมล็ดพันธุ์อาร์ทิโชกเล็กๆ ที่ปลูกลงสู่แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ บนที่ราบสูงในจังหวัดลามดง ประเทศเวียดนาม ด้วยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปลูกอาร์ทิโชกโดยทีมงานจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งให้ความใส่ใจในการดูแลตั้งแต่การปลูกจนเก็บเกี่ยว และตลอดจนหลังเก็บเกี่ยวก็จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเก็บไว้สำหรับฤดูการปลูกถัดไป

   ด้วยมาตรฐานระดับ GMP-WHO (World Health Organization – Good Manufacturing Practices) ที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ สถานที่ผลิต ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง ของชา Cynar เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ นอกจากนี้ยังได้ WHO Guideline on Good Agricultural and Collection Practices (GACP-WHO) ซึ่งเป็นหลักปฏบัติทางการเกษตรและการเก็บเกี่ยวที่ดีตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก รับประกันคุณภาพในเรื่องการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมารตฐานที่ดีอีกด้วย

รักษาคุณภาพที่ “ใช่”

ใบอาร์ทิโชกจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมในปีถัดไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตสูงสุดซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ และหลังจากเกี่ยว ใบอาร์ทิโชกสดจะถูกนำเข้าสู่ขบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คงคุณภาพและปริมาณสารสำคัญไว้มากที่สุด

เนื่องจากหากไม่นำมาผลิตและแปรรูปให้ทันในเวลาที่เหมาะสม สารสำคัญที่มีประโยชน์รวมทั้งสารกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) ในอาร์ทิโชกสดจะถูกทำลายด้วยแบคทีเรียและกระบวนการทางกายภาพ

ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีคลอรีน ใช้แค่เพียงน้ำเปล่า

เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากญี่ปุ่นในการล้างใบอาร์ทิโชกสดด้วยน้ำผสมโอโซน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราใช้ในการล้างวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สะอาดและป้องกันการสูญเสียคุณภาพของสารสำคัญในอาร์ทิโชก

ล้างและอบแห้ง

ใบอาร์ทิโชกจะถูกนำมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เพื่อให้เอนไซม์ต่างๆ ถูกสลายไป ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการสูญเสียสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากการทำลายโดยเอนไซม์เหล่านั้น หลังจากนั้นใบที่อบแห้งจะถูกนำมาม้วนเพื่อกำจัดน้ำที่ค้างอยู่บนผิวใบออกไป เสร็จแล้วก็พร้อมสำหรับการบรรจุใส่ซองชากระดาษ และพร้อมสำหรับเป็นชาพร้อมดื่ม

ทีมงานของเรามั่นใจว่าเราเสิร์ฟชาที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานตาม ISO 22000:2005 รับรอง